Krim Program

VI TAR DET PÅ ALLVAR

VI TAR DET PÅ ALLVAR


Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil

Vi är stolta att vara en licensierad verksamhet för Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil, och uppfyller alla de krav som krävs för licensnivåerna.

Alla deltagare har genomgått en grund- och repetitionskurs om den kriminella livsstilen. Kursen reviderades 2005 och alla anställda deltog i utbildningen. Alla moderatorer är medvetna om terapeutisk utbildning och företaget är medlem i nätverket Crime as a Lifestyle. Dessa företag har rätt att använda sina logotyper i sitt material.

Här finner du information om programmen med samma namn och som utformats av Gunnar Bergström med början år 1996. Sedan dess har de omarbetats flera gånger.

Kvinnoprogram och ungdomsprogram har tillkommit. Och utbildningskraven har förändrats.

För att säkerställa programmets framtida livskraft grundades stiftelsen Crime as a Lifestyle Foundation 2006. Denna stiftelse bildades för att utöka programbevarandet och förbättra kvaliteten och resultaten av utvärderade program. Vår stiftelse kommer att ansvara för programmet från hösten 2020. Foundation ansvarar för närvarande för att utbilda moderatorer och hantera licenser.

Stiftelsens uppgifter

Sedan hösten 2020 har stiftelsen ansvarat för att utbilda moderatorer för programmet Crime as a Lifestyle. Vi har för närvarande 4 certifierade tränare. För mer information om träning, se träningsmenyn. Stiftelsen ansvarar även för Aktivitetsnätverket och programledare, som anordnar regelbundna nätverksträffar som syftar till att förmedla och utbyta kunskap och erfarenheter. Stiftelsen utvärderar kontinuerligt program och deltar i forskning. Flera studier har publicerats som visar de positiva effekterna av programmet.

Kriminalitet som livsstil är ett program utvecklat av Gunnar Bergström för att utmana och påverka vuxna och ungdomar som har fastnat i eller på väg att hamna i en kriminell livsstil. är det vanliga namnet på Den grundläggande teorin bakom den formulerades av Glenn D. Walthers, en psykolog vid Fort Schuylkill Prison i Pennsylvania.